ฟรี

ข่าวทั้งหมด

หัวข้อข่าว ประเภท วันที่
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 สร้างสะพานบุญ มอบเงิน-ข้าวสารให้นักเรียนยากจน ทั่วไป 2 ก.พ. 66
การดำเนินการเสริมสร้างโอกาสการจัดการอาชีพศึกษาระบบทวิภาคี รูปแบบการเรียนรู้คู่การทำงาน (On The Job Learning) ทั่วไป 11 พ.ย 65
ศธ รวมใจต้านภัยคุกคาม ทั่วไป 12 ต.ค. 65
มาตรการความปลอดภัยสถานศึกษาในสถานการณ์ฉุกเฉินและรุนแรง ทั่วไป 10 ต.ค. 65
ย้ำห้ามเสพ-บริโภคกัญชาในสถานศึกษา ทั่วไป 6 ต.ค. 65
เข้มละเมิดทางเพศ ทั่วไป 6 ต.ค. 65
ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันโครงการเสริมสร้างสมรรถนะนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ทั่วไป 24 ส.ค. 65
แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วไป 19 ก.ค. 65
"สุพรรณบุรี เขต 3" เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 ทั่วไป 11 พ.ค. 65
"สุพรรณบุรี เขต 3" เร่งฉีดวัคซีนโควิด-19 เด็กก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 ทั่วไป 11 พ.ค. 65
"สุพรรณบุรี 3" ลงพื้นที่ช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย ทั่วไป 27 เม.ย. 65
ระบบการดูแลฃ่วยเหลือนักเรียนยอดเยี่ยม ทั่วไป 5 ต.ค. 64
โล่ระบบการดูแลฃ่วยเหลือนักเรียนยอดเยี่ยม ทั่วไป 5 ต.ค. 64
ประชาสัมพันธ์ Mobile Application ทั่วไป 9 มิ.ย. 64
การขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาฯ ทั่วไป 15 ธ.ค. 63
ประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัส RSV ทั่วไป 12 พ.ย 63
ซักซ้อมมาตรการความปลอดภัยของเด็กนักเรียน ทั่วไป 18 ส.ค. 63
ข่าวประชาสัมพันธ์ COVID-19 จังหวัดสุพรรณบุรี ทั่วไป 9 เม.ย. 63
การคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2563 ทั่วไป 26 มี.ค. 63
ประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วไป 26 ก.พ. 63
แนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ทั่วไป 30 ม.ค. 63
คู่มือการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนเพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพของนักเรียน ทั่วไป 26 ก.ย. 62
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จากพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 30/2562 ประจำวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 ทั่วไป 31 ก.ค. 62
ปิดเทอมสร้างสรรค์ ชวนวัยมันส์ทำกิจกรรมเด็ด ทั่วไป 27 ก.พ. 62
การกระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และครอบครัว ทั่วไป 6 ก.พ. 62
สะท้อนการดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ทั่วไป 10 ต.ค. 61