ฟรี

เอกสารประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษา

การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน รร.

ปี 2566

ปี 2565

ปี 2563-2564
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 สร้างสะพานบุญ มอบเงิน-ข้าวสารให้นักเรียนยากจน ใหม่ (2 ก.พ. 66)
การดำเนินการเสริมสร้างโอกาสการจัดการอาชีพศึกษาระบบทวิภาคี รูปแบบการเรียนรู้คู่การทำงาน (On The Job Learning) (11 พ.ย 65)
ศธ รวมใจต้านภัยคุกคาม (12 ต.ค. 65)
มาตรการความปลอดภัยสถานศึกษาในสถานการณ์ฉุกเฉินและรุนแรง (10 ต.ค. 65)
เข้มละเมิดทางเพศ (6 ต.ค. 65)
ย้ำห้ามเสพ-บริโภคกัญชาในสถานศึกษา (6 ต.ค. 65)
ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันโครงการเสริมสร้างสมรรถนะนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (24 ส.ค. 65)
แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (19 ก.ค. 65)
"สุพรรณบุรี เขต 3" เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 (11 พ.ค. 65)
"สุพรรณบุรี เขต 3" เร่งฉีดวัคซีนโควิด-19 เด็กก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 (11 พ.ค. 65)

การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สพท.

ปี 2566

ปี 2565

ปี 2563-2564

ระบบและเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

-ระบบแจ้งเหตุ สถานศึกษาปลอดภัย (MOE Safety Center) 
-ระบบบริหาร สถานศึกษาปลอดภัย (MOE Safety Center) สำหรับเจ้า่หน้าที่ผู้ดูแลระบบ
-ระบบพาน้องกลับมาเรียน
-ระบบ Thai School Lunch
-ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
-โครงการ School Health HERO
-กลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
-สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
-ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.
-ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ
-สำนักงาน ป.ป.ส.
-โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
-โรงเรียนคุณธรรมสพป.สุพรรณบุรี เขต 3 
-โรงเรียนวิถีพุทธ
-กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา
-โรงเรียนสุจริต
-สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
-สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
-จังหวัดสุพรรณบุรี

หน้าหลัก : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 80
เมื่อวาน 211
สัปดาห์นี้ 504
สัปดาห์ที่แล้ว 976
เดือนนี้ 1,154
เดือนที่แล้ว 3,465
ปีนี้ 4,619
ทั้งหมด 71,216